Kontakt

Biuro firmy Arcon Aromaty

e-mail: biuro@arconaromaty.pl

telefon: +48 790 679 300

Dział handlowy:

Marek Jaczewski

m.jaczewski@arconaromaty.pl

tel. +48 881 525 818

Anna Buczkowska

a.buczkowska@arconaromaty.pl

tel. +48 574 888 708

Adres korespondencyjny:
ul. Leśna 1C
62-002 Zielątkowo

Dane do faktury VAT
Arcon Aromaty Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

NIP: 9721254735

REGON: 361356740

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555445    Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Arcon Aromaty Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rubież 46 , 61-612 Poznań. Dane kontaktowe: Arcon Aromaty Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, email:biuro@arconaromaty.pl.

    Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.