Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez spółkę Arcon Aromaty sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: Administratorem Danych Osobowych lub ADO). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

ARCON

Cieszymy się, że nasz oferowany produkt / usługi zyskały Państwa zainteresowanie. Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze, odwiedzając nasze strony internetowe.

Cookies

Strona internetowa www.arcon.pl stosuje tzw. cookies. Cookies są to małe pliki, które czasowo zostają zapisane na dysku twardym Państwa komputera. Informacje zawarte w cookies służą ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie ze strony internetowej. Oczywiście możecie Państwo oglądać naszą stronę internetową także bez zapisywania cookies na twardym dysku Państwa komputera. W przypadku nieakceptowania cookies, może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalnego naszej oferty.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Arcon Aromaty sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, 61- 612 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555445, NIP: 9721254735, REGON 361356740 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu ARCON AROMATY SP. Z O.O. SP. K. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań email: biuro@arconaromaty.pl NIP 9721254735 tel. 574 888 708; 604 525 818 www.arcon.pl REGON 361356740 Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

Dane Osobowe

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników. Podane przez Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze skierowanym do Nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy/ zamówienia/ zlecenia lub zakupem oferowanych przez nas towarów lub usług. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, zamówienia/zlecenia, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe.

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych: