Projekt ze środków UE

 

Projekt pn. „Rozwój laboratorium aromatów spożywczych w firmie Arcon Aromaty sp. z o.o. sp.k.” nr RPWP.01.02.00-30-0030/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Beneficjent: ARCON AROMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Celem projektu jest przeprowadzenie przez Beneficjenta prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie metody usuwania nierozpuszczalnych w wodzie związków terpenowych z naturalnego aromatu cytrusowego w procesie mieszania oraz opracowanie 2 innowacyjnych grup produktów:

– grupa naturalnych aromatów spożywczych (np. limetka, bergamotka, cytryna, pomarańcza, limetka-cytryna)

– emulsje cytrusowe

W ramach projektu zaplanowano również rozwój infrastruktury B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej do celów działalności B+R.

 

Całkowita wartość projektu: 912 988,82 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 616 114,94 PLN