Projekt ze środków UE

 

Nasze laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do analizy ilościowej i jakościowej, który nabyliśmy m. in. ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działania 1.2 „Wzmocnienie Potencjału Innowacyjnego Przedsiębiorstw Wielkopolski”:

– zestaw GCMS (zakup finansowany z środków Unii Europejskiej), który umożliwia wykonywanie specjalistycznych analiz. Wprowadzona metoda chromatografii pozwala na znaczące udoskonalenie wykonywanych badań w zakresie ilościowymi jakościowym oraz uzyskanie pewnych i dokładnych wyników.
– Aparat do Oznaczania temperatury zapłonu – ułatwia wewnętrzną kontrolę jakości surowców jak i gotowego wyrobu, zapewniając przy tym rzetelną informację na temat produktu oraz jego bezpieczeństwa.
– Cieplarkę laboratoryjną
– Aparaturę pomiarową atestowaną do oznaczania gęstości i refrakcji

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ARCON AROMATY poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz zakup aparatury naukowo-badawczej.
W wyniku uzyskanych rezultatów projektu nastąpi uruchomienie produkcji i sprzedaży następujących produktów:
  • grupa naturalnych aromatów spożywczych (np. limetka, bergamotka, cytryna, pomarańcz, limetka-cytryna);
  • emulsje cytrusowe.
Całkowita wartość projektu: 912 988,82 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 616 114,94 PLN